Kerk van de Nazarener Zaanstad

Kerk van de Nazarener Zaanstad

Kinderen

Jezus zegt in de Bijbel: Laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet.

Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst een eigen programma voor de kinderen, aansluitend bij hun belevingswereld. Voor de kinderen van 0 tot 2 jaar is er crèche. De kinderen worden in een ruimte die speciaal voor hen is ingericht, opgevangen en verzorgd. Er wordt met hen gespeeld, gezongen en een verhaal voorgelezen.

Voor de andere kinderen in de kerk gebruiken wij materiaal van stichting Doe Maar.
Dit is een interactief programma waarmee de kinderen de lessen uit de bijbel op een aantrekkelijke en aansprekende manier krijgen aangeboden en de liefde van Jezus leren kennen. Er wordt met elkaar gespeeld, gezongen, naar drama, filmpjes of poppenkast gekeken, verhalen verteld en vaak is er een spel of knutsel. Dit gebeurt in 3 groepen die elk hun eigen ruimtes hebben en een eigen team van medewerkers:

  • Onderbouw: 3 jarigen en groep 1 en 2 van de basisschool
  • Middenbouw: groep 3, 4 en 5 van de basisschool
  • Bovenbouw: groep 6, 7 en 8 van de basisschool

Voor vragen over kinderen in de kerk en hun activiteiten mail naar kidsindekerk@kvdnzaanstad.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte, dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief!