Kerk van de Nazarener Zaanstad

Kerk van de Nazarener Zaanstad

De kerk in Zaanstad

Wij, de Kerk van de Nazarener Zaanstad, willen een gemeente zijn die bestaat uit netwerkgroepen van mensen die bij elkaar in de buurt wonen en door de week “gemeente-aan-huis” zijn door onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar. 

Door de netwerkgroepen zijn we zichtbaar in de Zaanstreek en zijn we een getuigenis van ons geloof in Jezus Christus. Dit heeft ook zijn uitwerking op mensen buiten de gemeente, zodat zij nieuwsgierig worden naar wie we zijn, wat we geloven en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

We willen een gastvrije gemeente zijn, die op zondagmorgen samenkomt, om als drie-generatie- gemeente, in een eigentijdse viering, te getuigen van ons geloof in Jezus Christus. In de zondagmorgen diensten vinden wij de onderstaande punten van belang:

  • Verscheidenheid. De diensten geven uitdrukking aan de veelkleurigheid van verschillende generaties en culturen, en maakten ruimte voor de verscheidenheid van het Bijbelse getuigenis (alle 66 Bijbelboeken) en de veelzijdigheid van de Christelijke traditie (de wereldwijde kerk van alle eeuwen).
  • Getuigen. De diensten getuigen van het Christelijk geloof naar een breed publiek van rand-kerkelijken en jonge gelovigen met als doel dat zij dichter tot Jezus komen, en een Christelijk identiteit aannemen.
  • Eigentijds. In de diensten wordt op een eigentijdse manier gecommuniceerd door middel van muziek, zang, creatieve audio-visuele invullingen en gesproken woord. Door streaming en social media is de kerk sterk aanwezig op het Internet.
 
De gehele gemeente is opgedeeld in netwerkgroepen onder leiding van een netwerkpastor en netwerkleider. Deze netwerkgroepen vormen de basiseenheden van de gemeente. De gemeente is opgedeeld in wijk-gebonden eenheden. De doelen van de netwerkgroepen zijn:
 
  • Zorg voor elkaar, inclusief de eerste pastorale zorg.
  • Onderlinge gemeenschap door verschillende activiteiten.
  • Integratie van nieuwe mensen in de gemeente.
  • Getuigenis in de wijk.
 

Om gemeenteleden te helpen groeien in geloof en praktisch christen-zijn, is er een breed en gevarieerd aanbod aan onderwijs voor de drie generaties in de gemeente. Daarnaast zullen er aanvullende bijeenkomsten zijn voor specifieke doelgroepen binnen de kerk, die ook een getuigend karakter kunnen hebben naar bepaalde groepen buiten de kerk.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte, dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief!