Kerk van de Nazarener Zaanstad

Kerk van de Nazarener Zaanstad

Wat we geloven

Onze kerk staat bekend als de “blauwe kerk” vanwege de kleur van het gebouw. Zoals het blauw iets heel anders is dan het Zaanse groen, zo is ook de Kerk van de Nazarener net even iets anders dan de meeste kerken in Nederland.

De Kerk van de Nazarener Zaanstad is één van de 12 plaatselijke gemeentes van de Kerk van de Nazarener Nederland, elk met hun eigen kleur. We vormen met elkaar een kerkgemeenschap omdat we diep doordrongen zijn dat God in Christus Zich openbaart als relationele God van Liefde. We hebben elkaar werkelijk nodig. Geen geloofsgroei zonder de ander, geen losse gemeentes, maar onderlinge zorg en betrokkenheid. Wij zijn als kerkgenootschap stevig georganiseerd met onze eigen structuren en kerkorde die boven de plaatselijke gemeentes uitstijgen. Wereldwijd zijn er duizenden kerken aangesloten.

Wesleyaans-Evangelisch
Wij zijn een Wesleyaans-Evangelische kerk. We belijden met de orthodox-christelijke kerk dat Jezus als Zoon van God voor ons geleden heeft en gestorven is en opgestaan om ons te verzoenen met God. Wij onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis en de uitspraken van de kerk van de eerste eeuwen. Hierin voelen wij ons één met de andere kerken van Jezus Christus. Onze wortels reiken echter niet terug tot de Reformatie, maar tot het Methodisme in Engeland in de 18e eeuw. In die zin zijn wij geen Lutherse of Calvinistische kerk, maar een Wesleyaanse kerk, verwijzend naar John Wesley, de grondlegger van het Methodisme.

De belangrijkste vraag waar Wesley zich mee bezig hield was niet hoe wordt iemand een christen? Maar hoe kan God de christen verder veranderen tot iemand die steeds meer op Jezus gaat gelijken? Deze verandering is het gevolg van de inwerking van de Heilige Geest. Daarom omschrijven wij onszelf als een heiligingskerk.

Holistische kerk
We willen ook een holistische kerk zijn. We geloven dat Christus ons opdraagt om betrokken te zijn en door Compassionate ministries, menselijke nood te verlichten als teken van Gods liefde voor de gehele wereld. Woord en daad, compassion en evangelisatie horen bij elkaar. We zijn een zendingskerk.

Wilt u meer weten over de achterliggende theologie en van de Kerk van de Nazarener wereldwijd? Kijk dan op www.kvdn.nl.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte, dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief!